Nutriční balíček pro zhodnocení stávajícího stravování

Centrum komplexní regenerace je odborným lékařským pracovištěm, kde se můžete dozvědět, jak stravou ovlivnit kvalitu Vašeho života a zdraví. Podle závěrů sledování SZO až v 80% závisí naše zdraví od toho jak se stravujeme.

Při diagnostice Vašeho stávajícího jídelníčku, Vám zhodnotíme rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění, diabetes mellitus II typu a jiných civilizačních onemocnění.

 Výstupem diagnostiky jídelníčku je návrh změn stravovacího režimu, který by měl vést k našemu společnému cíli – kvalitnějšímu a zdravějšímu životu .

 Na cestě k dosažení plnějšího pocitu zdraví, Vás budeme rádi doprovázet, protože si uvědomujeme, že změny dlouholetých zaběhnutých stravovacích návyků, jsou vždy těžko realizovatelné.

 Balíček obsahuje:

 - 1 x měření na přístroji InBody

 - Konzultace s lékařem

 - Analýza a diagnostika dosavadních stravovacích zvyklostí a stávajícího týdenního jídelníčku

 Kontraindikace měření:

 - měření je nevhodné pro osoby s kardiostimulátorem

 - těhotné ženy

 - osoby s jakýmkoliv kovem v těle